Pod każdym kotłem widoczna jest maksymalna oraz minimalna cena w jakiej można nabyć dany produkt w różnych regionach kraju. Aby poznać ofertę indywidualną kliknij w przycisk z ceną minimalną i postepuj zgodnie z komuniktem.